איכות הסביבה

חברת כמוגרף שמה בראש מעייניה את ערכי איכות הסביבה . כמויות הכימיקלים הנדרשות לייצור הן מזעריות ואינן מסוכנות . תהליכי היצור הם מנתיים ומבוקרים באופן אבסולוטי . ברשותנו מערכת למחזור מים תוצרת חברת P2W . מערכת זו יוצרת למעשה מצב בו מערכת הביוב שלנו מנותקת מהמערכת העירונית וכן יוצרת מצב של חיסכון ניכר בצריכת המים של המפעל . המערכת נבדקה ואושרה על ידי על ידי כל גורמיי איכות הסביבה ברמה הארצית, אזורית ועירונית ונמצאה מתאימה וממלאת את יעודה באופן מלא . לא קיים כל מפגע של זיהום  מים , אויר או כל זיהום אחר . כמו כן מצויה ברשותנו מערכת מחזור תמיסות המפחיתה באופן ניכר מאד את פינוי הפסולת לאתר ההטמנה ברמת חובב.