חברויות בארגונים בינלאומיים

אנו חברים בארגונים בינלאומיים:
logo 1 T.T.I - ארגון בינלאומי שהחברים בו הן החברות המובילות בעולם בתחום הצריבה הפוטוכימית , ביצוע טקסטורות וגימורים על מתכות ותבניות בפרט . בסיס ההשתתפות בארגון הוא שיתוף פעולה טכנולוגי .
logo 2 PCMI - ארגון בינלאומי זה מתפקד כמעודד טכנולוגיות יצור פוטוכימיה ולייזר חדשניות . חברות בו חברות מובילות בעולם העוסקות בייצור פוטוכימי או לייזר.