כיפוף והבלטה (Micro Bending and Stamping)

כיפוף והבלטה (Micro Bending and Stamping)

תהליכי כיפוף מבוקרים של חלקי מתכת בכל גודל כגון, קפיצים, מגעים, וחלקים טכניים נוספים בעלי דרישות איכות גבוהות. השימוש בהם מבטיח פיתוח קצר ומדויק. ניתן לבצע מספר כיפופים שונים על מוצר אחד, לרבות באמצעות מבלטי כיפוף/כלי כיפוף צורתיים. כמו כן, ניתן לבצע הבלטה/הטבעה בדיוקים של +/- 0.05 ומעלה.

יתרונות

  • מאב טיפוס לייצור סדרתי
  • עלויות כלי עבודה נמוכות
  • מגוון כלי עבודה 
  • החלפת כלים מהירה