ITP – מערך יצור רב תחומי 

חברת כמוגרף מספקת מגוון רחב מאד של פתרונות ייצור טכנולוגיים. כל הטכנולוגיות בשליטתנו ניתנות לשילוב בייצור מוצר אחד. מערך הייצור המשולב בא לידי ביטוי בשיטה ייחודית ITP (Integrated Technologies Processing) שפותחה על ידיי מהנדסי החברה. שיטה זו מציבה את כמוגרף כספק מוביל לכל תחומי התעשייה שהמוטו שלנו : "הלקוח יתכנן – כמוגרף תייצר". בעזרת מערכת ה ITP מהנדסי כמוגרף פותרים סוגיות טכנולוגיות יצור שנראות מסובכות ובלתי פתירות.

השליטה במגוון רחב של טכנולוגיות מאפשרת לנו לבחור את הטכנולוגיות האופטימאליות ובמידת הנדרש אף לשלב מספר טכנולוגיות תוך שמירה על האיכות הממדית והויזואלית של החלקים במעבר מתחנה לתחנה .