כמוגרף

צביעה

כאשר יש צורך בהגנה על חלק מפני קורוזיה או כל סוג הגנה אחרת שאינה יכולה להתבצע ע"י ציפוי משתמשים בתהליך הצביעה שבו מיושמים צבעים , פולימרים או חומרים סינטטיים מסוגים שונים.