כמוגרף

טיפולי שטח

הנם קבוצה של טיפולים לפני השטח המתכתיים בכדי לקבל רמות גימור שונות . מטרת הטיפולים הנ"ל היא לבצע הכנת/ניקוי פני השטח לקליטת חומר נוסף על פניהם כגון למינציה או ציפוי/צביעה או לחלופין שינויים אופטיים ברמת החזר האור האופטית כלומר מבריק או מט. בקבוצה זו נכללים התזת החול או כל מידיה אחרת , ניקוי כימי ואלקטרו פוליש.