שלמה רוזנפלד

מייסד ובעלים

אפרים רוזנפלד

מייסד

יוסף רוזנפלד

מייסד ובעלים

מואיז אז'ואלו

מנכ"ל

שרה רוזנפלד

מנהלת חשבונות